Xếp Hạng

TRANG CHỦXẾP HẠNGTop Pk

Top Pk

# Tên Nhân Vật Tỉ lệ thắng (%)
1 -`BuffCuChuoi 96
2 _`Victoria 89
3 -`VoDanh` 87
4 ZZz_Hiep_zZZ 87
5 MrLeo 86
6 Fighter-X 85
7 Sword-X 82
8 Bess 81
9 BIue 78
10 Tracy 78
11 -`MeoMeoMiMi 77
12 _-Mark-_ 77
13 _Sythien_Q_ 76
14 __QN_14_ 76
15 -`kiiler_Mad 76
16 -`Sida-Yeah 76
17 -`Mavis_ 75
18 Gun-Int 73
19 POW-Number-13 73
20 -`Mr-Lay`` 73